Disclaimer

De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving,
merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Working Remotely en worden beschermd door
auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht
bestaan. Het is niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel
ter beschikking te stellen zonder toestemming van Working Remotely.


De door Working Remotely verstrekte informatie en afbeeldingen zijn met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid op deze website geplaatst, maar voor de juistheid en volledigheid kan niet worden
ingestaan. Working Remotely streeft ernaar om de website constant te onderhouden en te
actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van deze website na verloop van tijd of op
het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds actueel is.


De informatie op deze website kan altijd zonder aankondiging worden gewijzigd. De bezoeker van de
website is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van deze website. De websites die vanuit deze
website bezocht kunnen worden, zijn niet door Working Remotely ingericht en worden niet door
Working Remotely gemaakt.


Working Remotely aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik
van deze website en de informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen
schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van informatie, informatie op of via
een website waarnaar op de website verwezen wordt, of informatie van of via een website die naar
een website verwijst en informatie die zonder voorafgaand overleg met ons op de website wordt
geplaatst.